مولف: نیل گیلبرت
دسته بندی: کتاب ها
سال: 1395

با افزایش جمعیت ما شاهد افزایش هزینه‌های اجتماعی هستیم. همچنین تغییرات و تحولات در جوامع نیازهایی جدیدی را ایجاد کرده است. به همین دلیل دولت‌های رفاه در شرایط جدید به مرز توانایی‌های خود برای تأمین هزینه‌های اجتماعی رسیده‌اند. بااین‌وجود این به معنای از بین رفتن قریب‌الوقوع برنامه‌های رفاه اجتماعی نیست و راه‌های نوینی برای مدیریت این مسائل پیش‌بینی شده است. برای نمونه هدفمند کردن هزینه‌های رفاهی یکی از این راه‌حل‌ها است.
به این معنا که باید از تعهدات کنونی کاسته شود و هزینه‌های اجتماعی برای افرادی که بیشترین نیازها را دارند، متمرکز گردد. نظام رفاهی باید دارای انعطاف بیشتری باشد تا بتواند منابع موجود را در مسیر برآوردن نیازهای تازه و در حال ظهور به کار ببرد. در همین راستا بسیاری از برنامه‌های سیاست‌های اجتماعی به شکلی بازطراحی شده‌اند تا با هدفمند کردن مزایا از طریق آزمون‌های استطاعت، آزمون‌های درآمد، مالیات‌های استردادی، معیارهای تشخیص نیاز، بتوانند شرایط و موازین قانونی تعداد دریافت‌کنندگان مزایای اجتماعی را محدود کنند.
این کتاب تجربه شش کشور پیش‌قراول (نیوزیلند، هلند، بریتانیا، امریکا، ایتالیا و سوئد) در حوزه مزایای اجتماعی و رفاهی و روش‌های گزینشی تخصیص اعتبارات رفاهی و نتایج آن‌ها را موردبررسی قرار داده و با همدیگر مقایسه کند. هدف کتاب این است که با روشن کردن و تحلیل این تجربه‌ها، به گسترش آگاهی علاقه‌مندان و فعالان حوزه سیاست‌گذاری‌های اجتماعی و رفاهی در حوزه هدفمند کردن مزایای اجتماعی و پیامدهای آن‌ها بیفزاید.
قیمت: 12000 تومان

نوع مقاله: مقاله خارجی