مولف: دکتر علی‌اکبر ولایتی
دسته بندی: کتاب ها
سال: 1396

پس از ارائه فصلی در باب باورهای موجود در تمدن‌های معروف جهان باستان در خصوص منشأ بیماری‌ها و شیوه‌های آیینی و غیر آیینی درمان آن‌ها، به پزشکی در ایران پیش‌ازتاریخ تا آغاز دوره هخامنشی و پس‌ازآن تا دوران ساسانیان و تأسیس آموزشگاه جندی‌شاپور پرداخته می‌شود.  
جلد دوم این مجموعه، تاریخ موردبحث را در جهان اسلام و نیز در ایران (از ظهور اسلام تا دوران یورش مغولان)، با معرفی بیمارستان‌های هر دوره تاریخی در بافت محیط اجتماعی آن دوره، و نیز معرفی پزشکان مشهور هر دوره، به همراه زندگینامه، آثار و بیان دیدگاه‌های آنان درباره بیماری‌ها و درمان‌های پیشنهادی به تصویر می‌کشد.
جلد سوم این مجموعه، همان تاریخ را در دوره‌های مختلف، از آغاز حمله مغول تا پایان دوران زندیه بازگو می‌کند.
جلد چهارم به پزشکی در ایران معاصر، از دوره قاجار تا استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، و چگونگی شکل‌گیری پزشکی مدرن می‌پردازد.
قیمت هر جلد: 100000 تومان
قیمت مجموعه چهارجلدی: 400000 تومان

نوع مقاله: مقاله داخلی