مولف: نیل گیلبرت
دسته بندی: کتاب ها
سال: 1395

هدفمند کردن مزایای اجتماعی: چشم‌اندازها و گرایش‌های بین‌المللی


مترجم: هرمز همایون پور

خلاصه: هزینه‌های اجتماعی بخشی از وظایف دولت‌ها برای فراهم کردن نیازهای رفاهی شهروندان است.

نوع مقاله: مقاله خارجی